Manažment kvality

rýchlosť deke1

MANAŽMENT KVALITY

Špecifikácie kvality a zabezpečenie kvality sú pre výrobné procesy Wantchin prvoradé.Výrobky sú podrobované testom kontroly kvality pred začatím výroby a tiež pred predajom zákazníkom.Testy kontroly kvality sa vykonávajú aj počas výrobných procesov, aby sa zabezpečilo, že vyrobené položky spĺňajú požiadavky na kvalitu.

Vo všeobecnosti kontrolu kvality zabezpečuje vlastný tím kontroly kvality Wantchin, ktorý vykonáva rozsiahle testovacie a kontrolné postupy.Wantchin tiež vyžaduje od svojej tretej strany, aby zabezpečila vykonanie špecifických testov na každom výrobnom mieste, aby sa zabezpečilo, že všetky produkty a komponenty spĺňajú špecifikácie produktov a štandardy kontroly kvality každej značky.Ak sa položky vrátia alebo stiahnu z obehu, príslušné produkty sa analyzujú a prešetria a spoločnosť Wantchin sa spojí s dodávateľmi tretích strán, aby sa zabezpečilo, že sa následne nevyskytnú žiadne súvisiace problémy.